Grootouders voor het Klimaat Amsterdam – Archief 2022

Grootouders voor het Klimaat Amsterdam – Archief 2022

De Amsterdamse Grootouders startten formeel in 2022. Hieronder enkele van de belangrijkste activiteiten. 

Brief aan de leden van de Amsterdamse Gemeenteraad

Op 28 november schreef Jelle Teertstra een brief aan de leden van de Amsterdamse Gemeenteraad om haast te maken met het klimaatbeleid, en gaf daarbij  verschillende mogelijke acties aan.  In het bijzonder zoomde hij in op het behoud van de Lutkemeerpolder waar de gemeente een op Schiphol georiënteerd bedrijventerrein van wil maken. Hij roept de gemeenteraad op het besluit, hoe moeilijk het ook is, terug te draaien, zodat op het terrein een Voedselpark aangelegd kan worden. Op 7 december 2022 verduidelijkte Jelle zijn standpunten uit de brief door in te spreken bij de commissie Ruimtelijke ordening. Die inspraakreactie kun je hier lezen.

Amsterdamse Grootouders hadden een inspirerend en enerverend weekend

Op vrijdag 4 november kwamen 10 Grootouders bij elkaar in het prachtige Amsterdamse Schoolgebouw MidWest.
We hebben met elkaar gedeeld wat ieders perspectief is op het klimaatprobleem, het persoonlijke beeld van een wenselijke toekomst voor Amsterdam en welke steentjes ieder kan bijdragen. Het is duidelijk dat zo’n ontmoeting in levende lijve helpt om de moed erin te houden.
Wat deze bijeenkomst nog meer heeft opgeleverd:

  • Het voedselbos Amstelland i.o. krijgt ondersteuning.
  • De website 02025 (netwerkers van Amsterdamse koplopers in de energietranisitie) stond even in de schijnwerpers en reclame gemaakt voor
  • twee interessante boeken: Greta Thunberg: het Klimaatboek, net uitgekomen en het nieuwste boek van Paul Hawken: Regeneration.
  • Voor de Amsterdamse Grootouders in Amsterdam-Noord of in de regio Waterland is het volgende interessant:
  • Op 8 november a.s. organiseert de Centrale Dorpenraad een bijeenkomst over het thema ‘Windenergie in Landelijk Noord’.

We hebben afgesproken dat we in februari weer een bijeenkomst voor Amsterdamse Grootouders organiseren, dan op een lokatie in de Watergraafsmeer.

Iedereen is welkom.

Samen naar Schiphol Plaza, zaterdag 5 november meedoen met de demonstratie Krimp de Luchtvaart.

De drempel om te gaan is toch lager als je dat met meerderen doet.
Er waren veel Grootouders,  uit Amsterdam, Haarlem, de regio Zutphen en waarschijnlijk nog veel meer. Het is heel duidelijk dat het gewaardeerd wordt als we als senioren meedoen. We zagen veel duimpjes omhoog gaan.
In het parool: ‘Meewarige blikken van reizigers als zaterdagochtend een lang lint demonstranten door de hal van Schiphol trekt. ‘
Maar dat gold ook een beetje omgekeerd, een meewarige blik van ons naar de mensen met de rolkoffertjes: hebben ze het dan nog niet begrepen?
De verschillende sprekers gaven heel duidelijk aan wat er mis is: waarom worden aan Schiphol en KLM niet dezelfde eisen gesteld als aan de rest van de grote bedrijven.
Hier vind je een goed beeld van de demonstratie.

Amsterdam En Haarlem
Amsterdam En Haarlem
Ga naar de inhoud