Beleid en verslaglegging

Het beleidsplan

  1. Missie
  2. Visie
  3. Strategie

Naast Missie, Visie en Strategie zijn de punten Organisatie, Financiën en Samenwerking te vinden in onderstaand integraal Beleidsplan 2021 inclusief bijlagen.

Beleidsplan 2021

Werkplan 2023

Jaarverslagen 

 

Ga naar de inhoud