Archief Groen Pensioen t/m 2023

Archief Groen Pensioen t/m 2023

Vele Grootouders voor het Klimaat zijn deelnemer van het Pensioen Fonds Zorg en Welzijn. Een pensioenfonds dat nog steeds veel aandelen heeft in fossiele industrie. 
Dat is de reden waarom een aantal Grootouders (de werkgroep Groen Pensioen) al een tijd lang druk uitoefent op het PFZW om een goed, effectief én transparant klimaatbeleid te voeren.

Gvhk Pfzw
Grootouders Bij Het Pensioenfonds Voor Zorg En Welzijn

AANPAK ONDUIDELIJK EN INEFFECTIEF

Het fonds wil bedrijven, die veelal nog steeds voor 90 tot 95% actief zijn in fossiele activiteiten, bewegen voor groene investeringen te kiezen. Een aantal van deze bedrijven investeert nu zelfs in ontginning van nieuwe fossiele bronnen, met grote extra klimaatschade als gevolg, waardoor de klimaatdoelen nog verder buiten bereik raken. Als manier om deze fossiele bedrijven te bewegen te verduurzamen achten we deze aanpak traag, onduidelijk en ineffectief.

Van de circa 200 fossiele bedrijven in haar portefeuille is PFZW actief in gesprek met 13 grote fossiele bedrijven –- waarvan men de namen overigens niet wil prijsgeven – waarin vanuit PFZW zeer veel pensioengeld omgaat. Als zij eind 2023 niet voldoen aan eisen van PFZW om hun plannen in lijn te brengen met het Parijs-akkoord, zal PFZW hen uitsluiten.
Dat er meteen uitstappen kan bewijst een aantal andere pensioenfondsen. Zij laten zien dat niet-fossiel beleggen een goed rendement oplevert.

STAPPEN

Stap 1: de brief die wij in november 2022 stuurden, naar aanleiding waarvan we – de Werkgroep Groen Pensioen van de Grootouders – zijn uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 2: Maandag 23 januari 2023 vond het gesprek plaats tussen een aantal Grootouders voor het Klimaat en vertegenwoordigers van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). Er waren twee leden van het bestuursbureau van PFZW aanwezig en een vertegenwoordiger van de afdeling Responsible Investment van PGGM waaraan PFZW haar vermogensbeheer heeft uitbesteed. De bij PFZW aangesloten grootouders zijn zeer bezorgd over het beleid van PFZW om niet direct te stoppen met fossiel beleggen. Hierbij een kort verslag van dit gesprek.
Vervolgstappen: 

Werkgroep Groen Pensioen beraadt zich op vervolgstappen in overleg met o.a. Fossielvrij en Stichting Groen Pensioen, en zo mogelijk met een bredere kring van Grootouders. Wie zich bij de Werkgroep wil aansluiten – of de Werkgroep wil voeden met ideeën – is welkom.
Houd de berichtgeving in de gaten. Stap 3, 4, en verder volgen.

Lees ook het artikel uit het Parool over OLVG.

PFZW, DE GROOTOUDERS DOEN ER TOE!!


Stap 3: 15 juni 2023 gesprek met lid Bestuursbureau, een Toezichthouder en Beleggingsdeskundige
Twee Grootouders (Martijntje en Margriet) hebben samen met leden van een aantal NGO’s en maatschappelijke organisaties, w.o. Oxfam Novib, Wereld Natuurfonds, een vertegenwoordiger van de jeugdzorg, deelgenomen aan een van de drie ronde tafelgesprekken met een lid van het bestuursbureau, een toezichthouder en een beleggingsdeskundige bij PGGM (de vermogensbeheerder van PFZW).

Het was een stevig gesprek. De uitgenodigde gesprekspartners deelden onze kritische punten: w.o het gebrek aan duidelijke communicatie richting de deelnemers, kritiek op het weinig effectieve engagementbeleid van PFZW.
 Maar ook werd duidelijk dat PFZW een omslag maakt. Er liggen plannen om uit die olie- en gasondernemingen te stappen die geen duidelijk plan hebben om aan het klimaatakkoord te voldoen. De Impact van de beleggingen (o.a. op het klimaat) krijgt een grotere rol, naast rendement en risico.

We blijven PFZW kritisch en ondersteunend volgen
De werkgroep Groen Pensioen gaat in de komende weken na of en hoe wij met andere maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken om pensioenfondsen te overtuigen om een groen pensioenenbeleid te gaan voeren.

We doen er toe!!

NB.  Het klimaatplan van PFZW is hier te lezen.

Ga naar de inhoud