Werkgroepen

2 december 2019

Lees hier over de actuele werkgroepen en hun activiteiten.

 • Het organiseren van “ludieke/ aandacht trekkende acties”, waarbij het aspect “duidelijker herkenbaarheid/ specifiekere boodschappen” en de volgende punten uit de suggesties wordt meegenomen:
  1. Met kinderwagens naar het Malieveld: “geen trekkers maar duwers”
  2. Publieke tribune inspreken – laten horen/ zien
  3. Minder braaf
  4. Grootouders delen zakjes lucht uit (Edda)
  5. Krachten bundelen met andere klimaat- en natuurgroepen
  6. Koor met kleinkinderen en grootouders starten
  7. Een kinderlied componeren over het klimaat en de jeugd- presenteren op het jeugdjournaal of Instagram

Namen: Edda Pauw, Leny Hurley- Crefeld, Ted Ages, Yohanna Hermans, Leny Cobben, Cees de Gier, Richard Karamali.
Kernteam: Margriet Goddijn

Het organiseren van trainingen om klimaatgesprekken te voeren, waarbij de volgende suggesties worden meegenomen:

 • Inhoud
 • Geweldloos communiceren
 • Bent u Grootouder? Mag ik u het manifest sturen om te tekenen? Manifest? Zin om met gelijkgestemden bijeen te komen.

Namen: Jacob de Meijere, Hermien de Meijere, Han Jan Lamers, Egbert v.d. Hoek, Leny Hurley- Crefeld.
Kernteam: Margriet Goddijn, Philip Beekman

Verkiezingen

In aanloop naar de verkiezingen van maart 2021 gaan we op verschillende momenten de verkiezingsprogramma’s beïnvloeden.

Namen:
Kernteam: Philip Beekman, Bert Metz, Vita Sligter

Inspreken

Er zijn al Grootouders voor het Klimaat die hebben of gaan inspreken. Nu hebben zich meer mensen gemeld en worden er de volgende suggesties meegenomen:

 • Gemeentelijke commissies
 • Provinciale commissies
 • 2e Kamer commissies
 • Grootouders met kennis regelmatig voorlichting laten geven aan politici en ambtenaren
 • Concrete maatregelen voor onze kleinkinderen voorstellen

Namen: Piet Jansen (Zuid-Holland), Arie Bijl (Noord-Brabant), Gerard Beltman (Gelderland)
Kernteam: Bert Metz, Vita Sligter
Agendaleden: Marlies Gommers, Sietse Brouwer, Philip Beekman

Lezingen

Meerdere Grootouders voor het Klimaat hebben al lezingen gegeven zie: lezingen
Nu hebben meer mensen zich gemeld en worden de volgende suggesties worden meegenomen:

 • Eventueel studenten werven
 • Kan op middelbare scholen, bejaardenhuizen, mbo’s
 • Studium Planetarium
 • Grootouders met kennis voorlichting geven aan politici en ambtenaren

Leden: Kees van Deelen, Leny Cobben, Jacob de Meijere, Bert van den Berg;
Vanuit de kerngroep: Bert Metz (coördinator), Margriet Goddijn, Philip Beekman, Lowie van Liere, Sietse Brouwers

Via ouderenbonden de bekendheid van de Grootouders voor het Klimaat vergroten en acties samen doen.

De Grootouders voor het Klimaat in België hebben op deze manier heel veel ouderen bereikt. Hun demonstraties trekken meestal boven de 100 mensen.

Lous Bijl, Leny Cobben, Sietse Brouwer
Kerngroep: Vita Sligter

Nieuwe voorleesacties bedenken en meer grootouders enthousiast maken om voor te lezen.

Paul Zwetsloot, Piet Jansen, Herman Schols, Edda Pauw
Kerngroep: Vita Sligter

Het doel is samenwerking te zoeken met bewegingen van Grootouders voor het Klimaat en jongerenorganisaties in Europa en internationaal.
Vooral in aanloop naar de Internationale Conferentie on Climate (COP) 26 die in november 2021 plaatsvindt.

Grootouders vanuit Nederland: Dick van Elk, Ernst John
Grootouders vanuit België: Lieve, Herlinde, Magda
Vanuit de kerngroep Nederland: Vita Sligter

In aanloop naar de verkiezingen van 2021 zijn we bezig samen te werken met andere klimaatorganisaties op drie sporen:

 1. Demonstraties organseren
 2. Lobbyen
 3. Campagne met goede voorbeelden vanuit de hele samenleving

Grootouders: Hans van Dijk, Lowie van Liere, Sietse Brouwer en Vita Sligter

Hoe mooi zou het zijn als de Kinderboekenweek ‘Moeder Aarde’ als thema krijgt? Wij zijn bezig de CPNB (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek), de organisator van de Kinderboekenweek, te overtuigen via verschillende kanalen.

Grootouders: Edda Pauw, Olga van Hulsten, Mariëtte van der Kooij, Marlies Gommers, Monique Lamers

Aanmelden

Wat fijn dat je iets wilt doen voor de beweging.
Vul hieronder je gegevens in en schrijf in het tekstvak de werkgroepen waar je deel van wilt uitmaken.
Je kan in de werkgroep aangeven op welke manier je actief wilt zijn. De eerste keer alleen luisteren kan ook.

Vergeet niet op verzenden te klikken.

  urgendaWerkgroepen