Werkgroepen

19 juli 2021

De actuele werkgroepen en hun activiteiten.

Uitwisseling van ervaringen tussen lokale groepen en signaleren van benodigde steun vanuit de landelijke organisatie zijn het belangrijkste doel. De planning en organisatie van de werkgroepactiviteiten kan door enkele regionaal actieve vrijwilligers worden verzorgd.   Een kerngroeplid zorgt voor de contacten met de werkgroep.

Namen: Arie Bijl, Leny Cobben, Bea en Jogchum Kooi, Ted Ages, Marlies en Sytze Tjallingi, Han Visser
Kernteam: Margriet Goddijn (vz)

Verkiezingen

In aanloop naar de verkiezingen van maart 2021 en zo lang de kabinetsformatie duurt gaan we op verschillende momenten de politiek beïnvloeden.

Namen: Frans Vollenbroek, Dick van Elk, Han Visser, Corina van Arnhem
Kernteam: Philip Beekman (vz), Bert Metz.

Lezingen en webinars

Meerdere Grootouders voor het Klimaat maar ook anderen hebben lezingen gegeven, zie: lezingen/webinars op de pagina Bewustzijn

Leden: Kees van Deelen,  Jacob de Meijere, Eric Ferguson
Kernteam: Bert Metz (coördinator), Margriet Goddijn, Philip Beekman

Internationale samenwerking

Het doel is samenwerking te zoeken met bewegingen van Grootouders voor het Klimaat en jongerenorganisaties in Europa en internationaal.
Vooral in aanloop naar de Internationale Conferentie on Climate (COP) 26 die in november 2021 plaatsvindt.

Grootouders vanuit Nederland: Dick van Elk, Ernst John Kaars Sijpenstein
Grootouders vanuit België: Lieve, Herlinde, Magda
Kernteam: Philip Beekman (vz), Bert Metz

Samenwerking

We werken samen in coalities met andere klimaatorganisaties, ouderenbonden en bewegingen als de Jonge Klimaatbeweging.

We werken op drie sporen:

  1. Demonstraties organiseren
  2. Lobbyen
  3. Campagne met goede voorbeelden vanuit de hele samenleving

Kernteam: Hans van Dijk, Leny Cobben, Sietse Brouwer

Kinderen

Nieuwe voorleesacties bedenken en meer grootouders enthousiast maken om voor te lezen. Eens per jaar wordt een prijs voor het beste Klimaatboek voor kinderen uitgereikt. Bevorderen dat “Moeder Aarde” het thema van de Kinderboekenweek wordt.

Leden: Edda Pauw, Olga van Hulsten
Kernteam: Ilse van den Dungen, Josephine Schuurman

Concrete actie
om CO2 uit de lucht te halen. Dat is wat de Grootouders voor het Klimaat willen met de realisatie van een voedselbos. En dat gaat er komen. Het Leuker Voedselbos van boer Mark.

Leden: Anneke Duindam, Bert Metz
Kernteam: Josephine Schuurman

Ambassadeurs

Doel is het werven van nieuwe ambassadeurs voor de Grootouders voor het Klimaat.

Leden: Frans Vollenbroek, Lowie van Liere
Kernteam: Bert Metz (vz), Leny Cobben

Demonstraties

Dit team organiseert de tweewekelijkse demonstraties van de Grootouders voor het Klimaat op het Plein in Den Haag, maakt afspraken met de politie, nodigt sprekers uit.

Leden: Anneke Duindam, Sietse Brouwer, Josephine Schuurman
Kernteam: Leny Cobben (coördinator)

Communicatie

Het doel van de werkgroep is om te zorgen voor eenheid in alle communicatie. Specifieke werkzaamheden voor nieuwsbrief, website, sociale media, flyers, pers en publiciteit, etc. blijven de verantwoordelijkheid van daarvoor aangewezen personen.

Leden: Lowie van Liere, Ted Ages, Krijn van Rijn, Bert Metz, Josephine Schuurman, Ilse van den Dungen, Erik Numans, Martijn Scheutjens
Kernteam: Hans van Dijk (vz)

Aanmelden

Wat fijn dat je iets wilt doen voor de beweging.
Vul hieronder je gegevens in en schrijf in het tekstvak de werkgroepen waar je deel van wilt uitmaken.
Je kan in de werkgroep aangeven op welke manier je actief wilt zijn. De eerste keer alleen luisteren kan ook.

Vergeet niet op verzenden te klikken.

    urgendaWerkgroepen