Werkgroepen

2 december 2019

Zie hieronder de werkgroepen. Wil je meedenken over één of meerdere onderwerpen of heb je een tip? Geef het hiernaast aan.

 • Het organiseren van “ludieke/ aandacht trekkende acties”, waarbij het aspect “duidelijker herkenbaarheid/ specifiekere boodschappen” en de volgende punten uit de suggesties wordt meegenomen:
  1. Met kinderwagens naar het Malieveld: “geen trekkers maar duwers”
  2. Publieke tribune inspreken – laten horen/ zien
  3. Minder braaf
  4. Grootouders delen zakjes lucht uit (Edda)
  5. Krachten bundelen met andere klimaat- en natuurgroepen
  6. Koor met kleinkinderen en grootouders starten
  7. Een kinderlied componeren over het klimaat en de jeugd- presenteren op het jeugdjournaal of Instagram

Namen: Edda Pauw, Leny Hurley- Crefeld, Ted Agens, Yohanna Hermans, Leny Cobben, Cees de Gier, Richard Karamali.
Kernteam: Margriet Goddijn, Vita Sligter

2. “Persmomenten creëren/ in de media komen”, waarbij ook de volgende suggesties worden meegenomen:

 • BN’ers
 • Omroep Max + Koffietijd + Journaal + DWDD
 • Grootouder- denktank die
  • Reageert op de actualiteit
  • (ludieke) persacties verzint
 • Kleinkinderen met opa’s en oma’s samen vloggen: voor goede en eerlijke info: voeding, klimaat, etc.
 • Interviews in landelijke bladen
 • Persoonlijke verhalen naar voren brengen
 • Huis- en huisbladen aanschrijven
 • Plaatselijk bekendheid geven aan de doelstellingen van de Grootouders voor het Klimaat
 • Positieve verhalen onder de naam van Grootouders voor het Klimaat met vermelding van volgende pleinbijeenkomst in de buurt
 • Kinderen in de pers – kinderen hebben een toekomst nodig
 • Ambassadeurs met ingangen in de media
 • Lijst maken met potentiele ambassadeurs maken en persoonlijk benaderen met concrete vraag.
 • Pers direct aanspreken dat zij een enorme verantwoordelijkheid hebben in het verstrekken van informatie over klimaatverandering en gezondheidsrisico’s.

Namen: Herman Schols, Yohanna Hermans, Edda Pauw, Yolande Koblu.
Kernteam: Lowie en Sietse

3. Het organiseren van trainingen om klimaatgesprekken te voeren, waarbij de volgende suggesties worden meegenomen:

 • Inhoud
 • Geweldloos communiceren
 • Bent u Grootouder? Mag ik u het manifest sturen om te tekenen? Manifest? Zin om met gelijkgestemden bijeen te komen.

Namen: Jacob de Meijere, Hermien de Meijere, Han Jan Lamers, Egbert v.d. Hoek, Leny Hurley- Crefeld.
Kernteam: Margriet Goddijn, Philip Beekman

4. Wedstrijd CO2 besparen, waarbij de volgende suggesties worden meegenomen

 • Klimaatcup: tussen lokale clubs/verenigingen
 • Landelijke kampioenschappen met lokale voorrondes

Namen: Leny Hurley- Crefeld

5. Stem voor je kleinkind, met volgende suggestie:

  • Advertenties breed ondertekend

>> oppakken uiterlijk september 2020  ter voorbereiding voor de verkiezingen van 2021.

Namen: Gerard Beltman.
Kernteam: Vita Sligter

6. Inspreken

Er zijn al Grootouders voor het Klimaat die hebben of gaan inspreken. Nu hebben zich meer mensen gemeld en worden er de volgende suggesties meegenomen:

 • Gemeentelijke commissies
 • Provinciale commissies
 • 2e Kamer commissies
 • Grootouders met kennis regelmatig voorlichting laten geven aan politici en ambtenaren
 • Concrete maatregelen voor onze kleinkinderen voorstellen

Namen: Marlies Gommers (Gelderland), Leny Cobben, Leny Hurley- Crefeld. Al actieve grootouders: Piet Jansen (Zuid-Holland), Arie Bijl (Noord-Brabant).
Kernteam: Bert Metz, Vita Sligter, Philip Beekman

7. Lezingen

Meerdere Grootouders voor het Klimaat hebben al lezingen gegeven zie: lezingen
Nu hebben meer mensen zich gemeld en worden de volgende suggesties worden meegenomen:

 • Eventueel studenten werven
 • Kan op middelbare scholen, bejaardenhuizen, mbo’s
 • Studium Planetarium
 • Grootouders met kennis voorlichting geven aan politici en ambtenaren

Namen: Leny Cobben. Al actieve grootouders: Kees van Deelen, Eric Ferguson
Kernteam: Bert Metz, Philip Beekman, Sietse Brouwer, Lowie van Liere

8. Demonstraties effectiever maken, waarbij de volgende suggesties worden meegenomen:

  • (Groot)ouders voor het Klimaat op groot bord
  • In gesprek gaan met mensen op straat
  • Per bijeenkomst een specifiek thema
   • Eventueel sprekers uitnodigen
   • Koppelen aan andere politici
  • Eventueel passende publiciteit
   • Duidelijke boodschap
   • Grondwet artikel 21
   • Specifieke issues
 • Aandacht trekken a la Greta
 • Op straat op dezelfde tijd maar andere dorpen, steden
 • Steeds dezelfde boodschap

Namen: Cees de Gier, Richard Karamali, Ted Agens; actieve grootouders in Overijssel (Jan Woltinge), Noord-Brabant (Arie Bijl) en Limburg (Rene van der Luer) erbij betrekken
Kernteam: Anneke Duijndam

 

Via ouderenbonden de bekendheid van de Grootouders voor het Klimaat vergroten en acties samen doen.

De Grootouders voor het Klimaat in België hebben op deze manier heel veel ouderen bereikt. Hun demonstraties trekken meestal boven de 100 mensen.

Kerngroep: Vita Sligter

  Ja mag meerdere aankikken
urgendaWerkgroepen