Brief aan de Ministers Adema en Van der Wal

Brief aan de Ministers Adema en Van der Wal

Een half jaar geleden hebben Corina van Arnhem en Frans Vollenbroek gepleit voor (her)invoering van het melkquotum in Nederland en een heffing op melk Melkkoeienwaarmee het inkomen van de veehouders op peil kan worden gehouden. Ook kunnen boeren betaald worden voor landschapsbeheer, waterberging en koolstofopslag.

Recent hebben een groep oud-bestuurders en hoogleraren, waaronder onze ambassadeurs Jacqueline Cramer en Pier Vellinga  een voorstel gedaan om over te gaan op grondgebonden veehouderij met een maximum aantal dieren per hectare. Beide voorstellen liggen in elkaars verlengde en moeten uiteindelijk leiden tot een vermindering van de veestapel, temeer daar technische maatregelen om de stikstof uitstoot te verminderen niet volstaan.

Op 25 november werden de plannen van het kabinet bekend gemaakt over de toekomst van de landbouw en de manier waarop het stikstofprobleem moet worden opgelost. Minister Van der Wal benadrukt in haar kamerbrief vooral de aanpak van piekbelasters, terwijl minister Adema in zijn brief aan de TK aangeeft naar een grondgebonden landbouw te willen waarbij vanaf 2032 een bovennorm wordt gesteld aan het aantal GVE (grootvee-eenheden) per hectare. De hoogte van de bovennorm moet vastgelegd worden in het Landbouwakkoord.

Om de ministers aan te moedigen spoed te maken met hun aanpak heeft Frans Vollenbroek een brief geschreven aan beide ministers waarin hij benadrukt dat een drastische vermindering van de veestapel noodzakelijk is, zoals hij eerder ook al betoogde, samen met zijn broer Johan. ‘Van het grootste belang bij deze krimp is dat er een verdienmodel komt voor de boeren’, schrijft Frans en stelt daarbij Oostenrijk als voorbeeld. Een melkveehouder in Oostenrijk heeft gemiddeld slechts 26 koeien en het inkomen bestaat voor 70% uit subsidies.

Lees de brief van grootouder Frans Vollenbroek aan de beide ministers.

Deel
Deel

Lees andere artikelen

21 juni 2024
Ruim 80 grootouders waren aanwezig bij de 131ste Pleinbijeenkomst. Te gast waren Frans Timmermans en Joris Thijssen van GroenLinks/PvdA. Voor...
19 juni 2024
De Toekomststoel zet haar tocht voort door de fractiekamers van de Tweede Kamer. De reis startte bij PvdA/GroenLinks en ging...
13 juni 2024
De laatste Pleinbijeenkomst voor het zomerreces willen we onze Flash Mob nog een keer uitvoeren voor de vele voorbijgangers op...
Ga naar de inhoud