Carla van Viegen te gast op 2 februari

3 februari 2023

Tijdens de Pleindemonstratie van donderdag 2 februari was Carla van Viegen, lid Provinciale Staten Zuid-Holland en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren onze gast.

Carla van Viegen, fractievoorzitter PvdD in Zuid-Holland

Vanwege de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart a.s. staat de rol van de provincie bij klimaatbeleid en biodiversiteit bij de komende pleindemonstraties centraal.

Lees het Verkiezingsprogramma van de PVDD Zuid-Holland.

Ondanks de regen stonden we weer met ruim 30 grootouders voor het Ministerie van EKZ en Klimaat. 

Het is niet verrassend dat we veel zorgen en oplossingsrichtingen deelden. Met het oog op de provinciale verkiezingen zijn zaken als vermindering luchtvaart, krimp veeteelt, aanpak stikstofproblematiek, versterking biodiversiteit en voor m.n. Zuid-Holland de aanleg van de “smeerpijp” van “WarmtelinQ” van Rotterdam naar Leiden hot items.

Partij voor de Dieren te gast in de persoon van Carla van Viegen

Carla van Viegen beantwoordt onze vragen

 

Ted AgesCarla van Viegen te gast op 2 februari