De doorrekening door de Planbureaus

De doorrekening door de Planbureaus

De doorrekening door de Planbureaus

Wat is het Klimaatakkoord?

Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2030 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990, om het Klimaatakkoord van Parijs te kunnen naleven. Nu loopt Nederland nog achter ten opzichte van andere landen. Met dit voorstel wil Nederland die achterstand inhalen. Om dat doel te bereiken, hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen de afgelopen tijd rond de tafel gezeten om afspraken te maken. Die onderhandelingen waren opgedeeld in vijf verschillende sectoren (van mobiliteit tot industrie), de zogenoemde klimaattafels. In december presenteerden de partijen een akkoord met 600 voorstellen.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen in het Ontwerp Klimaatakkoord is te vinden in www.klimaatakkoord.nl en in dit NOS artikel.

De doorrekening door de Planbureaus

Het pakket maatregelen van het Ontwerp Klimaatakkoord is doorgerekend door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving (https://www.pbl.nl/publicaties/effecten-ontwerp-klimaatakkoord). De conclusie is dat met deze maatregelen het doel van 49% reductie waarschijnlijk niet wordt gehaald (zie figuur) en dat de kosten teveel terecht komen bij de minder draagkrachtige burgers en te weinig bij de industrie.

Pbl Onzekerheid

Hieruit blijkt dat met name de maatregelen in de industrie onvoldoende zijn.

Het goede nieuws

Onmiddellijk na de presentatie van de doorrekening kwam het kabinet met een aankondiging van zaken die zullen worden aangepast in het definitieve Klimaatakkoord.

  • Er komt toch een CO2 heffing voor de industrie
  • De industrie moet meer gaan bijdragen aan de energiebelastingen en de huishoudens minder
  • De subsidies voor nieuwe elektrische auto’s (de “Tesla subsidie”) worden verlaagd en voor tweedehands verhoogd; het geld om die subsidies te betalen zal niet komen van extra belasting op benzine en dieselauto’s
  • De toepassing van CO2 afvang en opslag in de industrie zal worden begrensd om echte verduurzaming niet te belemmeren
  • Er zullen meer maatregelen in de landbouwsector moeten worden genomen.

Al eerder was door het kabinet besloten de Hemweg kolencentrale in Amsterdam in vervroegd, nl. In 2020, te sluiten. Dat schelt zo’n 3 miljoen ton CO2 per jaar. Maar daarmee zal nog steeds niet worden voldaan aan het Urgenda vonnis om in 2020 25% reductie ten opzichte van 1990 te realiseren. Er zal nog veel meer moeten gebeuren om minimaal 9 miljoen ton reductie in 2020 te halen.  Urgenda heeft een lijst gemaakt met mogelijke maatregelen (link naar 40 puntenplan toevoegen).

Eind april komt het kabinet met plannen voor het halen van het Urgenda doel en met een standpunt over hoe het definitieve Klimaatakkoord er uit moet zien. Daarna is het woord aan de Tweede Kamer.

Deel
Deel

Lees andere artikelen

13 juni 2024
De laatste Pleinbijeenkomst voor het zomerreces willen we onze Flash Mob nog een keer uitvoeren voor de vele voorbijgangers op...
11 juni 2024
Auteur: Vincent van den Bergen De grote lijnen zullen niemand zijn ontgaan. De verkiezingen voor het Europees Parlement hebben winst,...
6 juni 2024
Gast op onze Pleindemonstratie van 6 juni 2024 is Dion Huidekooper, namens het Jongeren Platform van de SER. Hij is...
Ga naar de inhoud