Grootouders schrijven aan de Oranjes

Grootouders schrijven aan de Oranjes

Op 31 december 2022 schreven Johan en Frans Vollenbroek een tweede brief aan de koning. Hierin staat dat er in het stikstofdossier in de afgelopen drie jaar geen vooruitgang is geboekt. ‘De regering blijft dralen, ze durft geen beslissingen te nemen, bijvoorbeeld als het gaat om de omvang van de veestapel en de handel in stikstofruimte. De prioriteit van Mark Rutte blijkt te liggen bij de korte termijn economische belangen van de veevoederindustrie, de vleesverwerkende industrie en de Rabobank, niet bij de natuur. De stikstofcrisis is op de eerste plaats een natuurcrisis, geen economische crisis’. De brief roept de koning op om gebruik te maken van zijn mogelijkheden om invloed uit te oefenen. ‘U heeft formeel geen macht, de minister(s) zijn verantwoordelijk, maar dat wil niet zeggen dat u geen invloed heeft of mag hebben.’ Artikel 21 van de grondwet kan hierbij leidend zijn: ’de overheid draagt zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’.

Op 13 januari 2021 publiceerde  TROUW de brief aan de koning, die Johan en Frans Vollenbroek schreven. Een antwoord op deze brief kwam van de toenmalige minister van LNV Carola Schouten.

Op 28 december 2021 schreven  Johan en Frans een brief aan prinses Amalia en wel naar aanleiding van haar intrede in de Raad van State op 8 december 2021. Zij vragen Amalia om zich in te zetten voor de belangen van volgende generaties, met verwijzing naar Greta Tunberg die ook 18 jaar oud is geworden.

Het antwoord kwam van de Dienst Koninklijk Huis. Hierin staat dat het zeer is gewaardeerd dat wij onze zorgen over de klimaatverandering met Amalia willen delen. Ook wenst men ons ‘een goede voortzetting van Uw belangrijke werkzaamheden op het gebied van klimaat en milieu toe’.

 

Deel
Deel

Lees andere artikelen

21 juni 2024
Ruim 80 grootouders waren aanwezig bij de 131ste Pleinbijeenkomst. Te gast waren Frans Timmermans en Joris Thijssen van GroenLinks/PvdA. Voor...
19 juni 2024
De Toekomststoel zet haar tocht voort door de fractiekamers van de Tweede Kamer. De reis startte bij PvdA/GroenLinks en ging...
13 juni 2024
De laatste Pleinbijeenkomst voor het zomerreces willen we onze Flash Mob nog een keer uitvoeren voor de vele voorbijgangers op...
Ga naar de inhoud