Amsterdam

In Amsterdam is al geruime tijd een lokale grootoudergroep actief. Archief berichten uit 2022.

DIRECT AANMELDEN?

Dat kan via het formulier Sluit je lokaal aan!

Eerst nog vragen? Gebruik dan het Contactformulier.

Deel
Acties Lutkemeer in maart 2024
Maart 2024

In maart worden acties gevoerd t.b.v. het behoud van de Lutkemeerpolder.

  • Red ons groen van de poen. Zuidasprotest, woensdag 6 maart, Mahlerplein, 12-14 uur, op de hoek van het kantoor van Proptimize, een investeerder in distributiegebouwen in de polder.
  • Red de beestjes, red ons groen. Plein voor de Stopera, woensdag 13 maart, 13-15 uur. In de Lutkemeerpolder grijze gebouwen of groen/voedsel/beestjes?

Met het groen houden van de Lutkemeerpolder kan Amsterdam laten zien dat het menens is met de noodzakelijke transitie. De Lutkemeerpolder is daarvoor een iconisch voorbeeld.

Je kunt brieven sturen aan Joffrey Lagaunne, manager van Proptimize, en aan Rutger Groot Wassink, wethouder van Amsterdam, adressen onder de linkjes.

Voorbeeldbrieven ter inspiratie: aan de Wethouder; aan Proptimize.

Lezing door Grootouders voor het Klimaat in het Groote Museum van Artis
15 februari 2024

Op donderdag 15 februari, 19.30 uur zijn de Grootouders voor het Klimaat uitgenodigd om een lezing te houden in het Groote Museum van Artis. De bijeenkomst is gratis met een museumkaart. Zie: https://www.grootemuseum.nl/nl/agenda/een-leefbare-aarde-voor-volgende-generaties

Lutkemeerpolder: Het komt er nu op aan!
28 januari 2024

Ik was gisteren bij de start van de campagne behoud Lutkemeerpolder/voedselpark/red ons groen.
Het is nu erop of eronder. In april wordt een cruciale beslissing genomen over het afgeven van een bouwvergunning aan een buitenlandse investering over veel hectares.
Doodzonde. Een enorme gemiste kans.
Jullie kennen het verhaal ws.
De Lutkemeerpolder is een zeer vruchtbare polder met zeeklei in Nieuw West (achter de begraafplaats Westgaarde). Eind vorige eeuw is besloten om daar distributiegebouwen neer te zetten. Dat dreigt nu te gebeuren. Doodzonde. Er zijn prachtige plannen voor een voedselpark, ontworpen door deskundigen. Ook vanwege de adaptatie aan hogere temperaturen is het belangrijk dat er veel groen is in de stad en aan de stadsrand.
Zoals gezegd wordt eind maart de beslissing genomen over het verlenen van de vergunning aan Proptimize?Citylink zo'n internationaal vastgoedinvesteerder. Dus de urgentie is hoog.
Dat is de doodklap voor de Lutkemeerpolder en voor Nieuwwest.

Jelle Teertstra, een Amsterdamse Grootouder, is tevens ambassadeur van het voedselpark.

De ‘Grootouders voor het Klimaat’ is een actiegroep die handelt vanuit de vraag: “hoe kan ik een goede voorouder zijn? Laten we onze kleinkinderen een leefbare wereld achter? Voor een groen en leefbaar Amsterdam is Voedselpark een geweldig alternatief voor een overbodig bedrijventerrein. Dit unieke gebied, de Lutkemeer, moet behouden blijven! Dat zou nou echt bijdragen aan onze ambitie!

Jelle Teertstra Stichting Grootouders voor het Klimaat

Zie: de website van Voedselpark Amsterdam en Bodemplan Lutkemeer.
Red ons Groen

Grootouders bij elkaar op ecoboerderij de Boterbloem in de Lutkemeerpolder
23 juni 2023

– Spannend om te horen of de Lutkemeerpolder ‘Amsterdammer van het jaar’ geworden is. Jammer, het voedselpark is tweede geworden met slechts negen stemmen verschil.
We hebben natuurlijk uitgebreid gesproken over de polder; wordt het een lelijk distributieterrein of een mooi voedselpark?
– Op donderdag 29 juni zijn we naar Den Haag geweest waar de Raad van State het verzoek van stichting Behoud Lutkemeerpolder behandelde om de bouwwerkzaamheden stil te leggen. Reden: bij de besluitvorming is sprake geweest van corruptie en deze vaststelling van bewezen corruptie heeft nooit geleid tot een moratorium met betrekking van het bestemmingsplan. Lees hier meer.
– Voor Jelle was dat de aanleiding om een brief te sturen naar de NRC en voor Margriet om een gesprekje te houden met deze tweede ‘Amsterdammer van het jaar’.
Jammer genoeg is het verzoek van de Stichting behoud Lutkemeerpolder door de Raad van State afgewezen
Maar we gaan door om het groen dat nog geen industriële bestemming heeft te behouden voor het voedselpark. Op vrijdagmiddag 8 september wordt een bijeenkomst georganiseerd in Nieuw West in stadsboerderij Osdorp. Wordt vervolgd.

De strijd om het behoud van de Lutkemeerpolder gaat door
12 maart 2023

Op 12 maart 10.30 uur ging de veertiende etappe van de Planet Estafette van de Partij voor de Dieren van start in de Lutkemeerpolder. Platform Behoud Lutkemeer ontving de PvdD voor deze laatste etappe in de polder. Daarna werd een Muur van Verzet gebouwd tegen de verdozing van de polder. Lees hier meer.
Voor wie meer wil lezen over deze strijd, zie de reactie van het platform Behoud Voedselpark op de brief van de wethouder van Dantzig over de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de Lutkemeer.

Bijzondere viering in de Dominicuskerk; het Klimaat als hoofdpersoon.
12 maart 2023

Bevlogen toespraken van drie Klimaat-activisten. Zie en hoor op 11 minuten de bevlogen toespraak van Ingeborg, op 35 minuten de lezing van Frits, beiden nog bekomend van de actie op 11 maart, op 48 minuten de overweging van Eva een van de pastores, en ook betrokken bij de blokkade van de kolentreinen in de Amsterdamse haven.
Ook deze viering laat zien dat de onderstroom groeiende is. En dat is bemoedigend.
Dinsdag 28 maart 20,00 uur is de vierde klimaatwake in de Dominicuskerk.

‘Stop Fossiele Subsidies’
11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart deden ook de Amsterdams Grootouders voor het Klimaat mee met de simultane demonstratie ‘Stop Fossiele Subsidies’. Het is uitgebreid in het nieuws geweest. Met deze subsidies begunstigt de overheid de grote vervuilers zoals Tata Steel, KLM, Shell. Dat maakt het voor deze bedrijven aantrekkelijk om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken dan wel te produceren en houdt daarmee de transitie  naar duurzame energie tegen. Zie foto’s hiernaast en hieronder.

Tweede bijeenkomst Amsterdamse Grootouders
17 februari 2023

Vrijdag 17 februari kwamen 12 Amsterdamse Grootouders voor de tweede keer bij elkaar.
Het was heel plezierig om te merken dat zo’n bijeenkomst in levende lijve zo inspirerend is. De volgende bijeenkomst zal in mei zijn.
De ontwikkeling van het voedselbos Amstelaar kwam uitgebreid aan de orde. Een van de initiatiefnemers, de Grootouder Joke gaf een kort college over het verschijnsel voedselbos en maakte duidelijk hoe effectief een voedselbos is in het produceren van voedsel op een manier die de vruchtbaarheid van de bodem en het ecosysteem in takt laat.
De amsterdamse grootouders kunnen op twee manieren bijdragen aan dit project: Ten eerste door te doneren, je wordt dan vriend van de Amstelaar. Ten tweede door het inzetten van  jouw deskundigheid. Vooral als je verstand hebt van drainage is jouw expertise zeer welkom.
(NB. Lees meer over het fenomeen voedselbos)

De campagne Toekomststoel is gekoppeld aan de provinciale en waterschapsverkiezingen. Iedere provincie geeft daar op een eigen manier vorm aan.
Het idee is om de toekomststoel aan te reiken bijv. bij de installatie van de leden gedeputeerde staten. Opdat zij bij alle besluiten ernstig rekening houden met de effecten op de volgende generaties.
Een aantal Grootouders uit Noord-Holland komen bij elkaar om vorm te geven aan deze campagne.

Amsterdamse Grootouders steunen de klacht tegen Corendon
9 februari 2023

Frans Vollenbroek heeft op 9 februari 2023 een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over de reclame  van Corendon. Lees er hier meer over.
Een aantal Amsterdamse Grootouders stonden voor het gebouw en in de hal om deze actie te ondersteunen.
Super belangrijk dat deze perverse prikkels om te blijven vliegen verdwijnen.

Amsterdamse Grootouders aanwezig bij actie van XR: stop de fossiele subsidies
28 januari 2023

28 januari 2023: Amsterdamse Grootouders ondersteunen de actie van XR : stop de fossiele subsidies. Samen met grootouders uit het hele land nemen we deel aan de solidariteitsdemonstratie.

Kritisch commentaar op de herzieningsplannen
16 januari 2023

16 januari 2023: Kritisch commentaar op de herzieningsplannen van de gemeente Amsterdam betreffende de Lutkemeerpolder. Niet van deze tijd!!

Jelle Teertstra spreekt in bij de commissie Ruimtelijke ordening
7 december 2022

Op 28 november schreef Jelle Teertstra een brief aan de leden van de Amsterdamse Gemeenteraad om haast te maken met het klimaatbeleid, en gaf daarbij  verschillende mogelijke acties aan.  In het bijzonder zoomde hij in op het behoud van de Lutkemeerpolder waar de gemeente een op Schiphol georiënteerd bedrijventerrein van wil maken. Hij roept de gemeenteraad op het besluit, hoe moeilijk het ook is, terug te draaien, zodat op het terrein een Voedselpark aangelegd kan worden. Op 7 december 2022 verduidelijkte Jelle zijn standpunten uit de brief door in te spreken bij de commissie Ruimtelijke ordening. Die inspraakreactie kun je hier lezen.

Inspirerend en enerverend weekend Amsterdamse Grootouders
4 november 2022

Op vrijdag 4 november kwamen 10 Grootouders bij elkaar in het prachtige Amsterdamse Schoolgebouw MidWest.
We hebben met elkaar gedeeld wat ieders perspectief is op het klimaatprobleem, het persoonlijke beeld van een wenselijke toekomst voor Amsterdam en welke steentjes ieder kan bijdragen. Het is duidelijk dat zo’n ontmoeting in levende lijve helpt om de moed erin te houden.
Wat deze bijeenkomst nog meer heeft opgeleverd:
–    Het voedselbos Amstelland i.o. krijgt ondersteuning.
–    De website 02025 (netwerkers van Amsterdamse koplopers in de energietranisitie) stond even in de schijnwerpers en reclame gemaakt voor
–    twee interessante boeken: Greta Thunberg: het Klimaatboek, net uitgekomen en het nieuwste boek van Paul Hawken: Regeneration.
–    Voor de Amsterdamse Grootouders in Amsterdam-Noord of in de regio Waterland is het volgende interessant:
–    Op 8 november a.s. organiseert de Centrale Dorpenraad een bijeenkomst over het thema ‘Windenergie in Landelijk Noord’,We hebben afgesproken dat we in februari weer een bijeenkomst voor Amsterdamse Grootouders organiseren, dan op een lokatie in de Watergraafsmeer.
Iedereen is welkom.

Demonstratie Krimp de Luchtvaart bij Schiphol Plaza
5 november 2022

Wat de middag ook heeft opgeleverd: samen naar Schiphol Plaza, zaterdag 5 november meedoen met de demonstratie Krimp de Luchtvaart.
De drempel om te gaan is toch lager als je dat met meerderen doet.
Er waren veel Grootouders,  uit Amsterdam, Haarlem, de regio Zutphen en waarschijnlijk nog veel meer. Het is heel duidelijk dat het gewaardeerd wordt als we als senioren meedoen. We zagen veel duimpjes omhoog gaan.
In het parool: ‘Meewarige blikken van reizigers als zaterdagochtend een lang lint demonstranten door de hal van Schiphol trekt. ‘
Maar dat gold ook een beetje omgekeerd, een meewarige blik van ons naar de mensen met de rolkoffertjes: hebben ze het dan nog niet begrepen?
De verschillende sprekers gaven heel duidelijk aan wat er mis is: waarom worden aan Schiphol en KLM niet dezelfde eisen gesteld als aan de rest van de grote bedrijven.
Hier vind je een goed beeld van de demonstratie.

Ga naar de inhoud