Oproep aan Haagse Grootouders

23 mei 2023

Afgelopen maart 2023 sloot ik mij aan bij Grootouders voor het Klimaat. Ik woon sinds enkele jaren in Den Haag en was verbaasd dat er geen Haagse Lokale Grootoudergroep is.Ik ben bereid mij voor de oprichting van een Haagse groep in te zetten, maar wil eerst polsen of er voldoende animo is.

Zoals jullie kunnen zien bij de beschrijving van de lokale grootoudergroepen op de website van Grootouders voor het Klimaat, hoeft een lokale groep niet groot te zijn om een inspirerende rol te spelen. Activiteiten hangen af van de grootte, behoefte, interesse en expertise binnen een bepaalde groep.

Daarnaast vormen de lokale groepen een belangrijke link met de kerngroep. Meedenken binnen de groepen en met de kerngroep over hun rol en functie in het grotere geheel van Grootouders voor het Klimaat is noodzakelijk en motiverend.

We zijn met meer dan 220 Haagse nieuwsbrieflezers! Dan moet het toch lukken om tot de oprichting van een lokale groep te komen. Ik wil niet iedere nieuwsbrieflezer met een persoonlijke mail lastig vallen en vraag daarom langs deze weg aan geïnteresseerden om zich zo snel mogelijk bij mij te melden: Dyonne Piët-Steijns, dat kan via het contactformulier, richt je dan tot de lokale grootoudergroep Den Haag (i.o.).

Bij voldoende reacties zal ik een eerste bijeenkomst organiseren en kunnen we aan de slag.

Dyonne Piët-Steijns

Ted AgesOproep aan Haagse Grootouders