Pleinbijeenkomst 7 juli

Pleinbijeenkomst 7 juli

De pleinbijeenkomst van 7 juli ging door afzeggingen niet over Duurzame Handel, maar was een ontmoeting met Raoul Boucke (D66).

Met drie dozijn Grootouders, waaronder wederom een aantal  onvermoeibare Klimaatwakers, ontvingen we D66 Kamerlid Raoul Boucke.

Raoul Boucke
Raoul Boucke (D66), Foto: Branko De Lang Fotografie

Van de bijeenkomst werden opnamen gemaakt voor EénVandaag, voor een vierluik over generatieverschillen. Dit vierluik zal van 15 tot 18 augustus  worden uitgezonden. Leny Cobben werd hiervoor separaat ook nog geïnterviewd.

Gastvrouw Anneke Duijndam opende zoals gebruikelijk de bijeenkomst, en wees op de tekst van ons nieuwe spandoek: Een leefbare aarde voor onze kleinkinderen geeft mooi aan, dat het behalve om het klimaat en de opwarming van de aarde, ook gaat om de biodiversiteit en de vastgelopen landbouw (en dat alles in samenhang bekeken moet worden).

Corina van Arnhem heette Raoul Boucke welkom, en verwees naar de reactie die de Grootouders hebben ingestuurd op de recente Klimaatplannen van klimaatminister Rob Jetten. Met name onze zorg over de financiering daarvan; door leningen aan te gaan schuift de regering de rekening door naar toekomstige generaties. Het zou beter en rechtvaardiger zijn om het klimaatfonds te vullen met heffingen op vervuiling en verhoging van belasting op vermogen . (Deze laatste belastingverhoging stond in het verkiezingsprogramma’s van alle 4 coalitiepartijen, maar ontbreekt in het regeerakkoord).

Ook doen de Grootouders de suggestie voor veehouders het aantal dieren te beperken. Een veehouder mag maar zoveel dieren houden als waarvoor het op eigen land het veevoer kan produceren. De veehouders worden dan gecompenseerd met een basisinkomen. Tot slot werd Boucke gevraagd wat de Rijksoverheid eindelijk gaat doen om het vliegverkeer te beperken. Boucke geeft een prioriteitsvolgorde voor klimaatmaatregelen : 1. Normeren 2. Belasten van vervuiling 3. Subsidiëren van duurzame maatregelen. Voor vliegen denkt hij aan het beperken van het aantal vluchten, en invoeren van ticket taks. Op Europees niveau zouden de belastingvoordelen van de luchtvaart (brandstofaccijns en BTW) geschrapt moeten worden.

Corina vroeg Raoul Boucke ook nog of D66 zich ervoor wil inspannen dat het zojuist aan de kamer aangeboden wetsvoorstel m.b.t. het schrappen van het toetsingsverbod aan de grondwet niet beperkt wordt tot de vrijheidsgrondrechten. Het moet ook gelden voor de sociale grondrechten. Anders kan de rechter niet toetsen aan een nog in de grondwet op te nemen generatietoets en ecocide.

Nadat Raoul Boucke was vertrokken werd nog aandacht besteed aan het onderzoek van Milieudefensie naar de klimaatplannen van de 27 meest vervuilende bedrijven in Nederland. Onderzocht is of de bedrijven invulling geven aan hun aandeel in wat vereist is om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Van geen enkele van de bedrijven blijkt het klimaatplan te voldoen. Om de druk op deze bedrijven op te voeren vraagt Milieudefensie burgers hun oproep te ondertekenen https://Milieudefensie.nl/klimaatcrisis.

Tot slot vroeg Anneke nog aandacht voor ons voedselbos in Baexem. Dit is een voorbeeldproject voor CO2-opslag, vergroting biodiversiteit en gezond voedsel. Onze boer, Mark Venner, is zeer kundig en gemotiveerd. Hij was recent in Nieuwsuur te zien (zie Actueel – In de Media). We zitten nu op ruim 75% van de €  50.000,- die wij willen doneren, dus breng het voedselbos onder de aandacht van anderen!

 

Deel
Deel

Lees andere artikelen

17 mei 2024
Dat zou de titel kunnen zijn van een persbericht dat wij als Grootouders voor het Klimaat uitbrengen als reactie op...
13 mei 2024
Omdat het Bas Eickhout gezien zijn drukke schema niet lukt om 19:30 uur te beginnen, hebben we het aanvangstijdstip van...
9 mei 2024
Grootouders voor het Klimaat neemt deel aan de grote Klimaatmars op vrijdag 31 mei op de Zuidas in Amsterdam. De...
Ga naar de inhoud