Reactie op artikel in NRC van 10 februari

Reactie op artikel in NRC van 10 februari

Grootouders voor het Klimaat ondertekenen Klimaatakkoord niet

Kabinet zendt misleidende boodschap uit

Drie jaar lang demonstreren de Grootouders voor het Klimaat op het Plein in Den Haag, twee keer per maand in weer en wind. Daarbij bestookten ze honderden politici met hun Manifest voor een effectiever Klimaatbeleid. De Grootouders pleiten voor meer concrete acties. Want het Planbureau voor de Leefomgeving heeft nu al aangegeven dat het gestelde doel van 49% reductie in 2030 met de huidige afspraken niet gehaald worden. Wel vinden ze het Klimaatakkoord een goede stap maar er moet meer gebeuren om klimaatverandering enigszins binnen de perken te houden.

De Grootouders werden gevraagd ook Vriend van het Klimaatakkoord te worden. We doen dat niet, aldus Sietse Brouwer, omdat wij bang zijn dat, als wij Vriend van het Klimaatakkoord worden, we steun geven aan de boodschap van de overheid: “We hebben in Nederland klimaatverandering voldoende op de korrel, en we kunnen er de tijd voor nemen om klimaatmaatregelen te nemen.” Wij willen juist dat de overheid het ware verhaal gaat vertellen, om via voorlichting draagvlak te creëren voor een veel rigoureuzere aanpak van het klimaatprobleem. Veel sneller handelen is cruciaal.

Het eerlijke verhaal

Maatschappelijk draagvlak voor noodzakelijke veranderingen groeit als politici de moed tonen om consequent het eerlijke verhaal te vertellen. Daarvoor is een duidelijke en eensgezinde opstelling nodig van een brede Kamermeerderheid. De regering zendt nu de boodschap uit dat we het klimaatprobleem goed in beeld hebben, en dat we de tijd kunnen nemen om het op te lossen. Dat is helaas een illusie. De eerlijke boodschap is, dat de wereld nu al te veel is opgewarmd, met alle gevolgen van dien. De eerlijke boodschap is ook dat we met het huidige beleid afkoersen op een opwarming van ruim 3 graden, met zeer ingrijpende gevolgen. En ook dat oplossingen voorhanden en betaalbaar zijn en geen uitstel meer dulden. Politiek, bedrijfsleven en burgers zullen samen snel en voortvarend aan de slag moeten om de schade binnen de perken te houden en een leefbare wereld voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Wat te doen om te versnellen?

  • Vertragende regels opruimen
    Burgers en bedrijfsleven moeten meer ruimte krijgen om de juiste dingen te doen, zelfs als dat niet binnen de huidige regelgeving past. Benoem een klimaatcommissaris om knelpunten weg te nemen.
  • Financiële prikkels vergroenen
    Juiste financiële prikkels zorgen ervoor dat klimaatvriendelijk gedrag niet duurder is dan fossiel. Klimaat en milieuschade moeten worden verdisconteerd in de prijs van energie, transport en producten.
  • Spoedprogramma scholing en herscholing
    Het in het klimaatakkoord opgenomen scholingsprogramma is nog niet zichtbaar op gang. Er moet snel een herkenbare bestuurlijke structuur komen om het pakket aan maatregelen op het terrein van arbeidsmarkt en scholing in gang te zetten en te coördineren.

De Grootouders blijven ook demonstreren om extra actie van de leden van de Tweede Kamer te mobiliseren, te ondersteunen en om ze scherp te houden. Bovendien hebben de Grootouders voor het Klimaat op korte termijn een afspraak met Eric Wiebes, minister Economische Zaken en Klimaat, die graag hun oplossingen wil horen. Grootouders voor het Klimaat kijken uit naar het gesprek want ze vinden een dialoog dat tot doel heeft bewustwording van het klimaatprobleem en draagvlak voor klimaatmaatregelen te bevorderen, volledig in lijn is met hun doelstelling. En daar dragen ze graag aan bij.

==================================================================================

Grootouders voor het Klimaat is een beweging voor iedereen die zich wil inzetten voor de volgende generaties. Sinds 5 december 2016 staan zij in weer en wind 2 x per maand voor de ingang van de Tweede Kamer op Het Plein in Den Haag. Daar spreken zij politici en voorbijgangers aan over hun zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor hun kleinkinderen. Daarnaast geven zij lezingen, spreken in bij commissies op provinciaal en lokaal niveau, lezen “klimaatboeken” voor aan kinderen op basisscholen en sponsoren een voedselbos. De Grootouders voor het Klimaat worden kosteloos door Urgenda ondersteund.

Grootouders voor het Klimaat
 

Philip Beekman

www.grootoudersvoorhetklimaat.nl

 

Deel
Deel

Lees andere artikelen

21 juni 2024
Ruim 80 grootouders waren aanwezig bij de 131ste Pleinbijeenkomst. Te gast waren Frans Timmermans en Joris Thijssen van GroenLinks/PvdA. Voor...
19 juni 2024
De Toekomststoel zet haar tocht voort door de fractiekamers van de Tweede Kamer. De reis startte bij PvdA/GroenLinks en ging...
13 juni 2024
De laatste Pleinbijeenkomst voor het zomerreces willen we onze Flash Mob nog een keer uitvoeren voor de vele voorbijgangers op...
Ga naar de inhoud