“Wind en Zon zijn van Ons”

17 maart 2023

Een nieuwe campagne van de Grootouders voor het Klimaat. De verduurzaming van de energievoorziening voor burgers en kleine bedrijven gaat te langzaam en ondanks de lage kosten voor opwekking van duurzame energie betalen we hoge tarieven aan de (vaak buitenlandse) energieleveranciers.

Dat kan anders

Door zelf stroom op te wekken via energiecoöperaties en deze stroom zonder winstoogmerk aan de leden en klanten te leveren, nemen we de energievoorziening in eigen hand, betalen we redelijke tarieven en kunnen we de transitie naar duurzame energie versnellen.

Duurzaamheid tegen kostprijs moet voorop staan en niet zoveel mogelijk geld verdienen. Als alle burgers zo zelf hun energieopwekking kunnen regelen en aan zichzelf leveren zonder belasting dan kunnen de kosten zeker halveren. En mits goed georganiseerd, kan dit voor alle burgers, ongeacht hun woonplaats. Dat is wat we met onze Campagne willen bereiken.

Doel van de campagne is tweeledig

We gaan ons in nauwe samenwerking met de koepel van energiecoöperaties in Nederland, Energie Samen, inzetten voor aanpassing van wet- en regelgeving. En we gaan een burgercoöperatie oprichten die voor iedereen toegankelijk is.  Deze actie-lijnen zullen elkaar versterken.
We hebben meer mensen nodig om dit plan uit te voeren. Lees meer over deze campagne.

Ted Ages“Wind en Zon zijn van Ons”