Zingen voor het klimaat/ Het Klimaatlied

12 juni 2017

Nederlands:

Hou op met dromen.
Open je ogen.
Zoals het gaat, gaat het verkeerd.
Neem actie gauw, gauw, gauw.
Sta op en bouw een betere toekomst
voor iedereen, voor mij en jou.

Want onze aarde,
wordt steeds maar warmer.
Zeg daarom: Stop! En los het op,
en doe het gauw, gauw, gauw.
Sta op en bouw een betere toekomst
voor iedereen, voor mij en jou.

Maak het groener,
maak het schoner.
Maak het mooi, ruim op die zooi,
en doe het gauw, gauw, gauw.
Sta op en bouw een betere toekomst
voor iedereen, voor mij en jou.

Niet langer wachten,
niet langer dralen.
Wees serieus, en maak een keus,
en doe het gauw, gauw, gauw.
Sta op en bouw een betere toekomst
voor iedereen, voor mij en jou.

Sta op en bouw een betere toekomst
voor ieder e e n, v o o r  m i j  e n  j o u.

Engels:

We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

We’re on a planet
That has a problem
We’ve got to solve it, get involved
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

Make it greener
Make it cleaner
Make it last, make it fast
and do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

No point in waiting
Or hesitating
We must get wise, take no more lies
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now 

We need to build a better future
And we need t o   s t a r t   r i g h t   n o w

urgendaZingen voor het klimaat/ Het Klimaatlied