Grootouders in gesprek met PFZW

20 januari 2023

Maandag 23 januari vindt het gesprek plaats tussen een aantal Grootouders voor het Klimaat en 2 vertegenwoordigers van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Het betreft een lid van het bestuursbureau van PFZW en het hoofd Responsible Investment van PGGM waaraan PFZW haar vermogensbeheer heeft uitbesteed. De bij PFZW aangesloten grootouders zijn zeer bezorgd over het beleid van PFZW om niet direct te stoppen met fossiel beleggen.

Grootouders bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn

Het fonds wil bedrijven, die veelal nog steeds voor 90 tot 95% actief zijn in fossiele activiteiten, bewegen voor groene investeringen te kiezen. Een aantal van deze bedrijven investeert nu zelfs in ontginning van nieuwe fossiele bronnen, met grote extra klimaatschade als gevolg, waardoor de klimaatdoelen nog verder buiten bereik raken. Als manier om deze fossiele bedrijven te bewegen te verduurzamen achten we deze aanpak traag, onduidelijk en ineffectief. PFZW heeft naar eigen zeggen nog 13 grote fossiele bedrijven in haar portefeuille, waarvan men de namen overigens niet wil prijsgeven, en waar vanuit PFZW zeer veel pensioengeld in omgaat.

Dat het anders kan bewijst een aantal andere pensioenfondsen. Zij laten zien dat niet-fossiel beleggen een goed rendement oplevert.

De grootouders zijn uitgenodigd n.a.v. de brief die wij in november 2022 stuurden. Dat was stap 1.

De Werkgroep Groen Pensioen, zal t.z.t. verslag uitbrengen over hun bevindingen tijdens dit gesprek (stap 2) en zich vervolgens beraden op opties voor vervolgstappen in overleg met zo mogelijk een bredere kring van Grootouders èn met partners en deskundigen op het gebied van transitie en fossiele industrie.
Houd de berichtgeving in de gaten. Stap 3, 4, en verder volgen.

Grootouders voor het Klimaat, die aangesloten zijn bij PFZW: we roepen u op om op persoonlijke titel eveneens een brief te sturen, waaruit uw bezorgdheid blijkt over de manier waarop dit fonds omgaat met uw pensioengeld. Lees hier onze brief die als voorbeeld kan dienen.
Het helpt als vele deelnemers van zich laten horen.

De werkgroep Groen Pensioen, t.a.v. Jetty Becking/ Margriet Goddijn ontvangt graag een berichtje dat u een dergelijke mail of brief heeft verstuurd (dat kan via het contactformulier op deze website).

Adresgegevens van het Pensioenfonds:

PFZW
Noordweg 150
3704 JG Zeist

E-mail versturen kan ook.

Ted AgesGrootouders in gesprek met PFZW