De Toekomststoel gaat rond

De Toekomststoel gaat rond

Naar de Tweede Kamer

In september 2022 heeft Grootouders voor het Klimaat de TOEKOMSTSTOEL aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat. Dit naar een idee van onze ambassadeur Jan Terlouw. Die stelt, dat overal waar belangrijke besluiten worden genomen, vooraf de gevolgen voor volgende generaties duidelijk moeten zijn.

Raoul Boucke Met De Toekomststoel

Aan de wandel

De Toekomststoel hoort dus thuis in elke organisatie en onderneming. Grootouders voor het Klimaat gaat aan de wandel met deze Toekomststoel om hem in zoveel mogelijke vergaderkamers te plaatsen. Allereerst bij de politieke partijen en hun parlementsleden, die korte-en lange-termijn-effecten veroorzaken met hun besluiten.

De aanbieding in de hal van het Tweede Kamergebouw werd ondersteund met een petitie. De Toekomststoel is het symbool voor wat in de petitie wordt gevraagd: actie ondernemen om het recht op een gezonde leefomgeving te verankeren in de grondwet en toetsbaar te maken door de rechter.

De Toekomststoel zal de kamerleden steeds herinneren aan het maken van rechtvaardige keuzes, die niet schadelijk mogen zijn voor toekomstige generaties. Lees ook de tekst van de aanbiedings-speech.

Naar de plenaire zaal

De Toekomststoel is op weg naar de Plenaire Zaal en rouleert daaraan voorafgaand een aantal weken bij elke fractie. De kamerleden kunnen vast wennen aan de “stem” van de stoel. Allereerst stond hij bij de PvdA en na zes weken bracht kamerlid Joris Thijssen hem naar de fractiekamer van Groen Links. In december 2022 vervolgde de Toekomststoel haar tocht met Suzanne Kröger, die hem overdroeg aan Renske Leijten van de SP. Gert-Jan Segers ontving, nog net voor hij de politiek verliet, de stoel uit handen van Jan Terlouw zelf. Vanaf half januari 2023 pronkt hij in de fractiekamer van de Christen Unie. En sinds 23 maart staat hij in de fractiekamer van het CDA.

Vanaf donderdag 28 september 2023 is de Toekomststoel te vinden in de fractiekamer van D’66. Hij is in ontvangst genomen door Raoul Boucke. Lees de aanbiedingsspeech.

Bestel de Toekomststoel

en ga met hem aan de wandel naar de strategische plek, waar belangrijke besluiten worden genomen. Hij kost 120 euro, is van gerecycled karton, weegt niets, maar draagt met gemak een stevige CEO. Maak je werkgever enthousiast, of je collega’s. Geef hem cadeau! Vul het formulier in en hij wordt bezorgd.

Ga naar de inhoud