Met de Toekomststoel de provincies in

Met de Toekomststoel de provincies in

Het verhaal

Lokale groepen van Grootouders voor het Klimaat brengen geld bij elkaar om de Toekomststoel naar de Provinciehuizen te krijgen. Provincies hebben bij uitstek verantwoordelijkheid voor het beheer en de inrichting van hun gebied. Hoe ziet het er over dertig of vijftig jaar uit? Beslissingen nu bepalen de leefomgeving van de toekomstige generaties. Daarom is het belangrijk dat de Toekomststoel de Statenleden herinnert aan hun rechten en voorkomt dat alleen de belangen op korte termijn worden meegewogen.

Toekomststoel Ps Zh20 E1684065176691
De Toekomststoel In De Vergaderzaal Van Ps Zuid-Holland

Provincie Utrecht als eerste

Voorafgaand aan de Statenvergadering op 19 april 2023 hebben een tiental Grootouders de Toekomststoel na een korte toelichting aangeboden aan de 49 nieuwgekozen Statenleden.

Op basis van een unaniem aangenomen motie van de Partij voor de Dieren is vervolgens de vijftigste (lege) stoel in de Statenzaal voorzien van loper over de rugleuning. Beide symbolen zullen de Statenleden steeds helpen bij hun belangenafweging.

Zuid-Holland

Op woensdag 10 mei 2023 hebben een vijftiental Grootouders voor het Klimaat uit Zuid-Holland de Toekomststoel aangeboden aan de heer Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De overdracht vond plaats vlak voor de eerste Statenvergadering sinds de verkiezingen. Er waren ook veel  Statenleden aanwezig.

De sfeer was heel hartelijk en alle grootouders mochten mee naar binnen.

Namens de aanwezige grootouders gaf Harm Jan Lamers een korte uitleg over de missie van de Grootouders voor het Klimaat en de rol van de toekomststoel. Bij de vorming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten moeten de afgevaardigden oppassen dat korte termijn belangen geen voorrang krijgen boven de belangen van toekomstige generaties. De Toekomststoel is bedoeld om het provinciebestuur eraan te herinneren dat het nemen (of niet nemen!) van besluiten gevolgen heeft voor onze kleinkinderen en toekomstige generaties. Hij vroeg de Commissaris van de Koning en alle leden van Provinciale Staten zorg te dragen voor een leefbaar Zuid-Holland voor onze kleinkinderen en de toekomstige generaties.

De heer Smit dankte voor de stoel en vertelde dat hij zich, als grootvader van twee kleinkinderen aangesproken voelt. Hij gaf aan dat Provinciale Staten een open oog heeft voor het klimaatprobleem en vermeldde dat het Provinciehuis onlangs is gerenoveerd en helemaal energieneutraal gemaakt. Hij beloofde dat de stoel een prominente plaats in het gebouw zal krijgen.

We sloten af met het zingen van ons klimaatlied.

Toekomststoel Ps Zh20 E1684065176691
De Toekomststoel In De Vergaderzaal Van Ps Zuid-Holland

Kort nadat de heer Smit afscheid had genomen om naar de vergadering te gaan nam een van de Statenleden de stoel mee naar binnen, de vergaderzaal in en plaatste die in het midden, vlak voor de voorzitter.

Overijssel

Op 30 mei was een tiental Grootouders aanwezig bij de aanbieding van de Toekomststoel in de Statenzaal van de Provincie Overijssel. Grootouder Han Visser hield een toespraak en zijn kleindochter Lana Vogelaar overhandigde de stoel aan Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren. Hij mocht de stoel als eerste in ontvangst nemen omdat bij een hertelling de PvdD haar tweede zetel kwijtraakte aan JA21. Luuk bedankte ons en zou tijdens de Statenvergadering die middag (met verkiezing van de Eerste Kamerleden!) alle afgevaardigden informeren.

Img 7415
Img 7418

Noord-Holland

12 juni 2023: De Grootouders van Noord-Holland zijn inmiddels bekend bij de Provinciale Staten van Noord-Holland. Na het inspreken bij een Statencommissie op 1 juni hebben we een geslaagde ontmoeting gehad op 12 juni in de binnentuin van het Provinciehuis. De kinderburgemeester van Haarlem en drie gemeenteraadsleden hebben posters met de Toekomststoel en klimaatwensen van kinderen aangeboden aan de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk en een aantal Statenleden (namens de toekomstige leden van de Gedeputeerde Staten). Daarnaast zijn aan alle 55 Statenleden de tasjes waarover de 700 klimaatwensen van kinderen verdeeld zijn en daarin een brief van de Grootouders overgedragen. Tess, de kinderburgemeester hield een mooie toespraak.

Tess De Kinderburgemeester Spreekt Tot De Commissaris Van De Koning
Tess De Kinderburgemeester Hield Een Toespraak

Jammer genoeg waren de kinderen van de kindergemeenteraad Hilversum verhinderd vanwege een schoolreisje.
Henriëtte, een van de Grootouders, las een klimaatwens voor, waarin gepleit werd om de leeftijd waarop je mag stemmen te verlagen tot 16 jaar en de 65-plussers geen invloed te geven!!😁
Arthur van Dijk was duidelijk blij met onze actie. De poster komt prominent in zijn werkkamer te hangen. Margriet benadrukte dat de Stoel meer is dan een meubelstuk en deed een aantal voorstellen hoe de stem van de volgende generaties gehoord kan worden.
De Grootouders zijn van plan om erbij te zijn als de door de provincie bestelde Toekomststoel aangeboden wordt aan de Provinciale Staten, hopelijk weer samen met kinderen.
En natuurlijk lieten we voor en na deze bijeenkomst het klimaatlied luid horen.
In de lokale krant in Haarlem en Hilversum een bericht over deze ontmoeting tussen de drie generaties.

Afspraken voor het aanbieden in andere provincies zijn nog in de maak. Houd daarvoor de nieuwsbrief en deze site in de gaten.

Bestel zelf de Toekomststoel

en ga met hem aan de wandel naar de strategische plekken, waar belangrijke besluiten worden genomen. Maak je (voormalige) werkgever enthousiast, je (ex-)collega’s. Geef hem cadeau! De Toekomststoel is inmiddels beschikbaar in verschillende formaten.
Vul het formulier in en hij wordt bezorgd.

Ga naar de inhoud