College van Beroep doet uitspraak, RCC komt opnieuw ter zitting bijeen

College van Beroep doet uitspraak, RCC komt opnieuw ter zitting bijeen

Ons beroepsschrift tegen de uitspraak van de ReclameCodeCommissie (RCC) werd op de zitting van het College van Beroep (CvB) op 18 april 2023 behandeld. De uitspraak volgde op 3 mei 2023.

De CvB steunt de RCC inzake de advertenties, maar vindt dat ook de website teksten onder de loep moeten worden genomen. Op verzoek van de RCC hebben we een nieuwe brief opgesteld waarin we onze bezwaren tegen de website teksten nogmaals uitleggen. Hierin laten we ook zien dat Corendon de gewraakte teksten op haar website heeft geschrapt nadat zij onze klacht via de RCC had ontvangen. Ook gaan we in op nieuwe teksten op Corendons website, maar de RCC liet weten dat dit niet de bedoeling is. Ook de reactie die we schreven op de uitspraak van het CvB ‘zal niet aan het dossier worden toegevoegd omreden dat wij daartoe niet in de gelegenheid zijn gesteld’, aldus de RCC.

Daags voor de zitting op 8 juni 2023 stuurde Corendon een verweerschrift, waarin het bedrijf aangeeft dat zij alle door ons gewraakte teksten hebben aangepast. Tijdens de zitting was van de zijde van Corendon geen vertegenwoordiger aanwezig. Frans Vollenbroek las een nieuwe pleitnota voor, waarin hij memoreert dat de Nederlandse reclame Code in 1963 wereldnieuws was. De pers was juichend: ‘Op de bres voor waardige reclame’ kopte het Algemeen Handelsblad van 14 november 1963. Het artikel opent met: ‘Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse reclame zijn thans gedragsregels opgesteld die van toepassing zijn op alle reclame uitingen’. Het is ‘uniek in de wereld’, schrijft de krant.

Frans feliciteert de RCC met hun bijna 60-jarig bestaan en voegt daar aan toe: ‘Als de SRC een deel van de oplossing wil zijn van de klimaatcrisis, zal ze haar taakopvatting moeten heroverwegen. Reclames moeten betrouwbare informatiebronnen worden voor de consument in plaats van verleidingscampagnes. Ze moeten niet alleen voldoen aan de wet, maar ook in dienst staan van ‘waarheid en fatsoen’ zoals in 1963 werd gesteld’. Na voorlezing van de pleitnota refereerde Frans nogmaals aan de missie van de RCC: reclame moet ‘verantwoord, betrouwbaar en geloofwaardig’ zijn. ‘Als u vindt dat de reclames van Corendon en de website teksten voldoen aan uw missie, dan verzoek ik u dat op te schrijven’, aldus besloot Frans zijn betoog. De voorzitter beloofde erover na te zullen denken. De RCC doet over 3 weken uitspraak.

Lees:

Eerdere berichten over Corendon:

 

Deel
Deel

Lees andere artikelen

17 mei 2024
Dat zou de titel kunnen zijn van een persbericht dat wij als Grootouders voor het Klimaat uitbrengen als reactie op...
13 mei 2024
Omdat het Bas Eickhout gezien zijn drukke schema niet lukt om 19:30 uur te beginnen, hebben we het aanvangstijdstip van...
9 mei 2024
Grootouders voor het Klimaat neemt deel aan de grote Klimaatmars op vrijdag 31 mei op de Zuidas in Amsterdam. De...
Ga naar de inhoud