10. Mobiliteit

10. Zorg voor klimaatneutrale mobiliteit

De omslag naar klimaat neutrale mobiliteit gaat te langzaam. Op het platteland is de leefbaarheid afhankelijk van de (nu nog fossiel aangedreven) auto. Het OV heeft buiten de spits een erg lage bezetting, waardoor uit financieel oogpunt verbindingen worden geschrapt en tarieven worden verhoogd. Verlagen van de prijs buiten de spits heeft weinig zin als er geen OV beschikbaar is. Voor overstappen naar OV moet dit er zijn en ook tegen betaalbare tarieven. Nogmaals: iedereen moet kunnen meedoen. En internationaal is de verkeerde prikkel ook duidelijk: vliegen is veel goedkoper dan de trein. Dat moet veranderen. 

Een aantal voorstellen:

  • OV is een publieke voorziening. Winst is geen doel en er moet van uit worden gegaan dat er altijd geld bij moet. Waar komt dat vandaan? Investeringen in de verkeersinfrastructuur worden verschoven van wegenaanleg naar openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en elektrische laadinfrastructuur.
  • Een goedkoper OV daluren abonnement wordt ingevoerd, zoals in Duitsland en de prijzen van trein- en buskaartjes worden verlaagd. OV bedrijven komen in publieke handen.
  • Voor het vrachtverkeer wordt elektrificatie sterk bevorderd, en voor die vrachtauto’s waar brandstofcellen een betere optie zijn dan accu’s, wordt een waterstofinfrastructuur opgebouwd.
  • Nederland houdt vast aan de uitfasering van de verkoop van nieuwe fossiele auto’s, uiterlijk in 2030, via aanpassingen aan de BPM, privileges voor elektrische auto’s (parkeren en toegangsbeperkingen voor fossiele auto’s in steden) en verplichtingen voor leaseauto’s en wagenparken van bedrijven.
  • Een kilometerheffing op CO2 basis, die elektrificatie zal bevorderen. Maar daarenboven ook het gewicht van het voertuig laten meetellen. Immers het gaat bij zware auto’s (denk aan SUV, maar ook grote elektrische) om gebruik van meer grondstoffen, verplaatsing van meer gewicht en meer slijtage van de infrastructuur.
  • Voor de luchtvaart/scheepvaart wordt de belastingvrijstelling op brandstoffen afgeschaft en de vliegbelasting verhoogd. De luchtvaartsector krijgt  een uitstootplafond dat jaarlijks omlaag gaat. Schiphol moet krimpen door focus op bestemmingen die voor Nederland economisch belangrijk zijn, en niet alleen voor Schiphol (hub functie). Lelystad Airport gaat niet open.
  • Reclame voor fossiele mobiliteit wordt verboden
Ga naar de inhoud